در حال بارگذاری...

Computer Man

0
film-reel

تقدیم به شجاع خلیل زاده ، وقتی تو کرمان بازی می کرد از تعصبش به رنگ قرمز گفت و حالا هیچ پرسپولیسی به حرفش شک نداره.

با صدای حمید محمدی🎤

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .